Çerez Politikası

Çerez Politikası

İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

 

www.remarenerji.com.tr Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni (aşağıda kısaca “Çerez Aydınlatması” olarak anılacaktır.) Remar Enerji ve İletişim Malzemeleri Pazarlama Limited Şirketi  (aşağıda kısaca “ veri sorumlusu” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

 

Birçok web sitesi gibi, www.remarenerji.com.tr ’de, de (aşağıda kısaca “SİTE” olarak anılacaktır.) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, SİTE üzerinde trafik analizi gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını anlamak amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

 

Bu Çerez Aydınlatması SİTE’ de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve ziyaretçilerin bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. Veri Sorumlusu olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız.

Kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenme hakkında daha detaylı bilgi için sitemizde yer alan kişisel verilerin işlenmesi politikasını okumanızı tavsiye ederiz.

 

1-) Çerez ("Cookie") Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza yerleştirilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan küçük metin dosyalarıdır.

 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren tanımlayıcılar gibi çalışır.

 

2-) Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir.

 

Sahibine göre, site çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Site çerezleri, veri sorumlusu tarafından yönetilirken, üçüncü taraf çerezlerini Google, Facebook gibi farklı firmalar yönetmektedir.

 

Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır.

 

Kullanım amaçlarına göre, Site’ de teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

 

3-) Çerezler Neden Kullanılmaktadır?

SİTE’ de, kullanılan Çerezler, aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:

 

·       SİTE’ yi analiz etmek ve SİTE’ nin  performansını arttırmak.  

·       SİTE’ nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. 

·       Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. 

 

4-) Çerez Türleri Nelerdir?

 

SİTE’ de kullanılan çerez türleri şunlardır:

 

Zorunlu Çerezler:

Gerekli ve önemli çerezdir. Kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve SİTE’ de gezinti yapmanıza olanak sağlar. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır.

 

Performans ve analiz çerezleri:

Ziyaretçilerin web siteleri ve uygulamalardaki genel çalışmasını geliştirmek için web siteleri ve uygulamaları (izlenen sayfalar, ziyaretin ortalama süresi, vs.) nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak için kullanılır.

 

İşlevsellik çerezleri:

İşlevsellik çerezleri, web sitesinde ziyareti kolaylaştırmak ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kullanılan çerezlerdir. Tercih ettiğiniz dil, düzen veya renk şeması gibi belirli ayarları, hatırlamak için izin verir.

 

Hedefleme ve Reklam çerezleri:

Hedefleme ve Reklam çerezleri, bir uygulama/web sitesine veya kullanım ziyareti sırasında SİTE reklam ağları veya üçüncü şahıslar (Google, Facebook vb.) tarafından yüklenen çerezlerdir. Reklam çerezleri, SİTE reklam ağları ile üçüncü şahıslara sitemize ziyaretinizle ilgili bazı bilgileri iletmek için kullanılır.

 

5-) SİTE' de Kullanılan Çerezler

 

1.Zorunlu Çerezler:

Siteler Arası İstek Sahteciliği (CSRF) saldırılarını önlemeye yardımcı olur.

 

 

2.Performans ve analiz çerezleri:

Ziyaretçilerin web siteleri ve uygulamalardaki genel çalışmasını geliştirmek için web siteleri ve uygulamaları (izlenen sayfalar, ziyaretin ortalama süresi, vs.) nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak için kullanılır.

 

3.Hedefleme ve Reklam çerezleri:

Ziyaretçilerin web siteleri ve uygulamalardaki genel çalışmasını geliştirmek için web siteleri ve uygulamaları (izlenen sayfalar, ziyaretin ortalama süresi, vs.) nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak için kullanılır.

·        atdmt.com

Web sitesinde ziyaretçi davranışı hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler, web sitesinde, reklamın alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır.

·        google.com

Google AdWords tarafından, ziyaretçinin web sitelerinde davranışına dayanarak ziyaretçileri yeniden bir araya getirmek için kullanılır.

·        facebook.com

Facebook tarafından, üçüncü taraf reklam verenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır.

·        doubleclick.net

Bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya net reklamlar sunmak amacıyla, reklam verenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra web sitesi kullanıcısının eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır.

·        semasio.net

İade ziyaretleri için kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder.

·        adform.net

Aynı reklam ağını kullanan web sitelerini ziyaret ederken kullanıcının tarayıcısını tanıyan benzersiz bir kullanıcı kimliği kaydeder. Amaç, kullanıcı hareketlerini ve çeşitli reklam sağlayıcıların kullanıcı reklamlarını gösterme tekliflerini temel alarak reklamların gösterimini optimize etmektir.

·        yandex.ru

Ziyaretçilerin web sitesi davranışına ilişkin verileri kaydeder. Bu dahili analiz ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır.

 

6-) Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

 

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-

settings-on-browser

Google

Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google

Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet

Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

7-) Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

·       kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, sitemizde yer alan veri sahibi başvuru formunda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 7 nci maddede belirtilen ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

 

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Bizimle İletişime Geçin
Müşteri Aydınlatma Metni
Müşteri Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA  …

Detay →
Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası
Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası

REMAR ENERJİ VE İLETİŞİM MALZEMELERİ PAZARLAMA LTD.ŞTİ.  …

Detay →
Çalışan Aydınlatma Metni
Çalışan Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA  …

Detay →
Çalışan Adayı Aydınlatma Metni
Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA  …

Detay →